Autor - szczegóły

BURDYKA, KRZYSZTOF, Polska

  • Vol 1, No 1 (2015) - Artykuły
    Niewypłacenie wynagrodzenia w terminie jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism