Autor - szczegóły

WATKOWSKA, KLAUDIA, Polska

  • Vol 2, No 1 (2016) - Artykuły
    Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach o roszczenia pracownicze ze stosunku pracy w sporach indywidualnych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism