Autor - szczegóły

WESOŁOWSKA, KATARZYNA, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, Polska

  • Vol 2, No 1 (2016) - Artykuły
    Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności
    Abstrakt  PDF
  • Vol 4, No 1-2 (2019) - Artykuły
    Czas pracy pracowników inżynieryjno-technicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism