Autor - szczegóły

BEKIER, KATARZYNA, Polska

  • Vol 1, No 1 (2015) - Artykuły
    Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism