Autor - szczegóły

Mońdziel, Ewa Paulina, Polska

  • Vol 3, No 1 (2017) - Artykuły
    Obowiązek wykonywania pracy przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności a zasada wolności pracy
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism