Umowa o pracę i o zakazie konkurencji w Holandii

Inga Zapała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2019.002

Abstrakt


Pomimo supremacji prawa Unii Europejskiej nad prawem narodowym oraz możliwości koordynacji polityk zatrudnienia Państw Członkowskich przez Unię, Państwa te nadal mogą
indywidualnie regulować szereg kwestii z zakresu prawa pracy. Dotyczą one na przykład minimalnego wynagrodzenia czy też minimalnego wieku zatrudnienia. Celem tego opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących prawa pracy w Holandii. W związku z tym, ukazuje ono specyfikę tego systemu w odniesieniu do regulacji umowy o pracę (w tym umowę na okres próbny, na
czas określony i nieokreślony) oraz umowy o zakazie konkurencji.


Słowa kluczowe


umowa o pracę; umowa o zakazie konkurencji; Holandia; prawo holenderskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Legislacja i orzecznictwo

BurgerlijkWetboek van 1 october 1838 (1992) [Kodeks cywilny z 1 października 1838 r. (1992 r.)]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2009 r., IV SA/Po 430/0

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2009 r. I PK 218/0

Źródła akademickie i pozostałe

Bakker A., El Johari R., Swaak S., The Netherlands chapter, w: A. R. Kontrimas, Mary K. Samsa, International expatriate employment handbook, Alphen aan den Rijn 2006,

De Wind E., Pronk C., Labour and Employment Compliance in The Netherlands, Alphen aan den Rijn 2018

Govaert, M. M., Sneek L. M., Labor and employment law in the Netherlands, w: P. M. Berkowitz, T. Muller-Bonanni, International Labor and Employment Law, Illinois 2006

Government, Amount of the minimum wage, https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage [dostęp: 18.04.2019 r.]

Grupa Robocza Art. 29, Opinia 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy (08.06.2017),

ICLG, Netherlands: Employment & Labor Law 2019, https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations/netherlands [dostęp: 18.04.2019 r.]

Inc Ibp, Netherlands: Investment and Business Guide; Volume 1 Strategic and Practical Information, Washington DC 2016

Jacobs T. J. M., Labour law & social security in the Netherlands: an introduction, Den Bosch 1997

Millington P., Holland J., Burnett S., Employment Law, Oxford 2015


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism