Ochrona roszczeń pracowniczych w razie faktycznej niewypłacalności pracodawcy

Aneta Grabowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.006

Abstrakt


W artykule analizie poddano regulację dotyczącą ochrony roszczeń pracowników w razie faktycznej niewypłacalności pracodawcy. Przedstawiono definicje pracodawcy, pracownika oraz niewypłacalności, przyczyny wprowadzenia powyższej regulacji oraz zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych. Opisana została także problematyka ustalenia czasu wystąpienia niewypłacalności i związane z nią kwestie dowodowe.

Słowa kluczowe


ochrona roszczeń pracowniczych; faktyczna niewypłacalność pracodawcy; dyrektywa 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Baran K.W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007

Gersdorf M., Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz,

Warszawa 2001

Gurgul G., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, Warszawa 2016

Iwulski J., Sanetra W, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Jaśkowski K., Meritum prawo pracy 2016, Warszawa 2016

Latos-Miłkowska M., Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Komentarz, Warszawa 2017

Świątkowski A.M., Wierzbińska H., Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej,

Kraków 2011

Świątkowski A.M., Wujczyk M., Bezpieczeństwo prawne i socjalne pracowników jako uniwersalna

aksjologiczna podstawa współczesnego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Wybrane

zagadnienia, w: Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K.

Ślezbak, Poznań 2014

Wypych-Żywicka A., O porzuceniu raz jeszcze, w: Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną

pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. Monika Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk,

Warszawa 2016

Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

pracodawcy wraz z uzasadnieniem - http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/046/2023.pdf

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1996 r., III ZP 6/96, Legalis nr 30379

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2012 r., I PK 72/12, Legalis nr 606384

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2013 r., III AUa 30/13, Legalis nr 734629

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2013 r., I PK 12/13, Legalis 768494

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2015 r., III AUa 256/15,

Legalis nr 1359155


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism