Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie

Paulina Zadykowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.005

Abstrakt


Instytucja urlopu na żądanie została uregulowana w art. 1672-1673  k.p., które wprowadziła ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie innych ustaw. Od samego początku swego istnienia budzi ona wiele wątpliwości i kontrowersji, co przekłada się na liczne opracowania, wykładnie oraz orzeczenia sądów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przede wszystkim wątpliwości związane z obowiązkiem pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, a w szczególności czy pracodawca zawsze jest związany wnioskiem pracownika w tym przedmiocie. 


Słowa kluczowe


prawo pracy; urlop na żądanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016

Chakowski M., Ciszek P., Kontrowersje wokół tzw. urlopu na żądanie a orzecznictwo SN, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 3

Chmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 10

Góral Z. (red.), Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Łódź 2007

Góral Z. (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Marek A., Problemy z urlopem na żądanie, „Służba Pracownicza” 2008, nr 10

Marek A., Urlop na żądanie pracownika, „Służba Pracownicza” 2003, nr 8

Sobczyk A., Urlop na żądanie, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 2004, nr 7

Szybka P., Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism