Obowiązek wykonywania pracy przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności a zasada wolności pracy

Sylwia Łazuk, Ewa Paulina Mońdziel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.004

Abstrakt


Zagadnienie wykonywania pracy przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności z perspektywy zasad kodeksu pracy od zawsze budziło wątpliwości wśród przedstawicieli doktryny. W artykule przedstawiono zależność zachodzącą między obowiązkiem wykonywania pracy przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności a zasadą wolności pracy, a także starano się wykazać, czy osoby odbywające karę pozbawienia wolności rzeczywiście mogą skutecznie skorzystać z tej zasady i w jaki sposób może być ona realizowana.


Słowa kluczowe


wykonywanie pracy; kara pozbawienia wolności; zasada wolności pracy; dyrektor placówki penitencjarnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowicz J., Wolność pracy, Warszawa 2002

Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 2005

Kalisz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Wrocław 2004

Krupa Z., Zasada wolności pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Prawa i Administracji”, Tom LIII, Wrocław 2003

Kuć M. (red.), Kara pozbawienia wolności jako problem interdyscyplinarny, Lublin 2008

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011

Marek A.. Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997

Muszalski W., Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1998

Petrikowski M., Obowiązek pracy skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", Warszawa 2001, nr 31

Sanetra W., Praca więźniów po reformie prawa karnego wykonawczego, "Prawo Pracy" 1998, nr 4

Szczygieł G.B., Obowiązek świadczenia pracy przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Białystok 2013

Szczygieł G.B., Praca skazanych w Kodeksie karnym wykonawczym, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", Warszawa 1999, nr 16-17

Świątek-Rudoman J., Praca osób pozbawionych wolności - wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa penitencjarnego, Gdańsk 2013

Wagner B., Skutki zastosowania środków zapobiegawczych aresztu tymczasowego i zawieszenia w czynnościach służbowych w sferze stosunku pracy, PiZS 1998, nr 12


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism