Umowa o zakazie konkurencji jako ograniczenie zasady wolności pracy

Patrycja Klimczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.001

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zawierania przez pracodawców z pracownikami umów ustanawiających zakaz konkurencji. W oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwo ukazano zakres przedmiotowy i podmiotowy wyżej wymienionej umowy, zasady odpowiedzialności stron za naruszenie jej postanowień. W niniejszym opracowaniu wskazano również na wpływ umów lojalnościowych na zasadę wolności pracy wynikającą z prawa polskiego oraz europejskiego.

Słowa kluczowe


umowa o zakazie konkurencji; zasada wolności pracy; umowa prawa pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Lewandowicz-Machnikowska M., Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy, Kraków 2005

Sadlik R., Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy, Warszawa 2007

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2013

Witkowski Z., Prawo konstytucyjne, Toruń 2011

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2010 r., II PK 134/10, LEX nr 738555

Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2008 r., I PK 161/07, OSNP 2009, nr 2-4, poz. 42

Wyrok SN z dnia 24 października 2006 r., II PK 39/06,OSNP 2007, nr 19-20, poz. 276

Uchwała SN z dnia 7 marca 2006 r., I PZP 5/05, OSNP 2006, nr 17-18, poz. 259

Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 , I PK 97/05 , OSNP 2005, nr 24, poz. 392

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I PK 196/04, OSNP 2005, nr 22, poz. 354

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r., II PK 193/04, OSNP 2005, nr 24, poz. 392

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2004 r. PK 222/03, PiZS 2006, nr 8, s. 31

Wyrok SN z dnia 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004, nr 10, poz. 167

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99, OSNP 2001, nr 24, poz. 709


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism