Ustanie stosunku pracy jako konsekwencja zastosowania kary dyscyplinarnej

ANETA GRABOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.011

Abstrakt


W artykule opisano dwa sposoby ustania stosunku pracy, pierwszym nich jest zastosowanie kary dyscyplinarnej, drugim rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku, gdy uprawomocnienie się kary dyscyplinarnej nie powoduje ex lege ustania stosunku pracy. Zagadnienie przedstawione zostanie na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników urzędów państwowych, członków korpusu służby cywilnej, nauczycieli akademickich oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Analizie poddane zostaną wybrane kary dyscyplinarne, przesłanki oraz konsekwencje ich zastosowania.

Słowa kluczowe


ustanie stosunku pracy; kara dyscyplinarna; rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Baran K.W., Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Giedrewicz-Niewińska A., Ukaranie nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu jako podstawa ustania stosunku pracy, w: Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015

Giedrewicz-Niewińska A., Przywrócenie terminów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy, ,,Monitor prawa pracy” 2012, nr 2

Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2015

Kosacka D., Olszewski B., Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z, Wrocław 2015

Kuczyński T., O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, ,,Państwo i Prawo” 2003, z. 9

Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, Warszawa 2011

Piątkowski J., Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce, Toruń 2006

Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Sierocka I., Odpowiedzialność dyscyplinarna a rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. z pracownikiem administracji publicznej, w: Powszechne a szczególne prawo pracy, red. L. Florek, Warszawa 2016

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1976 r., I PZP 49/76, Legalis nr 47068

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1977 r., I PRN 141/76, Legalis nr 19898

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1978 r., V PZP 6/77, Legalis nr 20875

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1980 r., I PRN 86/80, Legalis nr 22214

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1983 r., I PR 91/83, Legalis nr 23946

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1985 r., I PRN 39/85, Legalis nr 24786

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1994 r., I PRN 78/94, Legalis nr 28890

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1995 r., I PRN 2/95, Legalis nr 29190

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1997 r., I PKN 172/97, Legalis nr 31209

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1997 r., I PKN 193/97, Legalis nr 31276

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1997 r., I PKN 362/97, Legalis nr 31809

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 1998 r., I PKN 312/98, Legalis nr 44396

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r., I PKN 353/98, Legalis nr 43749

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 423/98, Legalis nr 44693

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 668/98, Legalis nr 46698

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 149/99, Legalis nr 47787

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 169/99, Legalis nr 47956

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1999 r., I PKN 229/99, Legalis nr 48426

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1999 r., I PKN 375/99, Legalis r 46869

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1999 r., I PKN 444/99, Legalis nr 49269

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r., I PKN 670/99, Legalis nr 50730

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r., I PKN 833/00, Legalis nr 66201

Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., II PK 305/04, Legalis nr 70996

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2008 r., I PK 229/07, Legalis nr 170227

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 r. II PK 193/07, Legalis nr 167608

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2010 r., I PK 36/10, Legalis nr 397134

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r., II PK 285/11, Legalis nr 538297


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism