Niewypłacenie wynagrodzenia w terminie jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika

KRZYSZTOF BURDYKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.009

Abstrakt


Artykuł przedstawia problem niewypłacenia wynagrodzenia w terminie jako przyczynę  rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. W tym celu ukazano reguły dotyczące wypłaty  wynagrodzenia oraz skutki ich naruszenia. Z dokonanej analizy wynika, że nie każde działanie lub  zaniechanie pracodawcy uprawnia pracownika do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Z  tego powodu roszczenia pracownika powinny być oceniane na gruncie konkretnego stanu  faktycznego. Niekiedy mogą one zostać uznane za nieuzasadnione i w związku z tym rodzić  odpowiedzialność odszkodowawczą. 


Słowa kluczowe


termin płatności; wynagrodzenie; rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia; prawo podstawowe; odpowiedzialność odszkodowawcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2011

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz LEX. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. 1, Warszawa 2014

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 519/99, OSNP 2001, nr 16, poz. 516

Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2005 r., III PK 2/05, OSNP 2005, nr 23, poz.372

Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 219

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2007 r., III PK 17/07, LEX nr 551138

Wyrok SN z dnia 6 marca 2008 r., II PK 185/07, OSNP 2009, nr 13-14, poz. 170

Wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, OSNP 2011, nr 9-10, poz. 127

Wyrok SN z dnia 10 listopada 2010 r., I PK 83/10, LEX nr 737372

Wyrok SN z dnia 15 września 2011 r., II PK 69/11, OSNP 2012, nr 19-20, poz. 243

Postanowienie SN z dnia 13 marca 2012 r., II PK 287/11, LEX nr 1215149

Wyrok SN z dnia 10 maja 2012 r., II PK 220/11, LEX nr 1211159


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism