Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z urzędnikiem służby cywilnej

SYLWIA ŁAZUK

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.006

Abstrakt


Artykuł przedstawia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z urzędnikiem  służby cywilnej. W tym celu zostały ukazane regulacje związane z rozwiązaniem stosunku pracy bez  wypowiedzenia w służbie cywilnej oraz przesłanki rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem służby  cywilnej bez wypowiedzenia z jego winy. Z dokonanej analizy wynika, że rozwiązanie stosunku pracy  bez wypowiedzenia z urzędnikiem służby cywilnej jest najbardziej niekorzystną formą rozwiązania  stosunku pracy dla urzędnika i znacznie osłabia ochronę stosunku pracy. 


Słowa kluczowe


rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia; urzędnik służby cywilnej; przesłanki rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Dubowik A., Nowelizacja ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 8-9

Szewczyk H., Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010

Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2012

Liszcz T., Służba cywilna - trzecie wydanie, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII

Góral Z., Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999

Góral Z., w: Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX nr 1162172.

Mazuryk M., Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej, w: Księga jubileuszowa z okazji 5- lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, red. N. Szczęch, t. I, Legnica 2010

Wagner B., Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2004

Orzecznictwo

Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2002 r., K 9/02, OTK 2002, nr 7 poz. 94

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 1977 r., I PRN 141/76, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne”1978, nr 4

Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2006 r., I PK 133/06, OSNP 2008, nr 3-4, poz. 28

Uchwała SN z dnia 30 marca 1994 r., I PZP 9/94, OSNP 1994, nr 2, poz. 26

Wyroku SA w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 1996 r., III AUr 42/96, ,,Prawo Pracy" 1997, nr 8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism