Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

KATARZYNA BEKIER

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.003

Abstrakt


Artykuł traktuje o niezdolności do pracy z powodu choroby jako przyczynie  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W pracy przedstawiono pokrótce sytuacje, w których  długotrwała choroba pracownika może być przyczyną rozwiązania z nim umowy o pracę przez  pracodawcę bez wypowiedzenia oraz omówiono konsekwencje częstej lub długotrwałej nieobecności  w pracy z powodu choroby pracownika. Omówione zostały sytuacje przedstawione w art. 53 kodeksu  pracy.  Pierwsza część artykułu poświęcona została okresom ochronnym w przypadku  usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika. W dalszej części pracy przedstawiono kwestię  utraty prawa do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę oraz sytuacje, w których  pracodawca takiego prawa nie traci. Opisane zostały również procedury, których powinien  przestrzegać pracodawca w chwili, gdy pracownik stawił się zdolny i gotowy do wykonywania pracy  po okresie swojej nieobecności spowodowanej chorobą. Ostatnią część artykułu poświęcono prawu  powrotu do pracy pracownika i jego ponownego zatrudnienia przez pracodawcę po okresie  nieobecności. W pracy powołano się na orzecznictwo Sądu Najwyższego.   


Słowa kluczowe


niezdolność; choroba; praca; wypowiedzenie; zatrudnienie; długotrwały; nieobecność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2010

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2014

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004

Prawo pracy, red. J. Stelina, Warszawa 2013 Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz., Warszawa 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism