Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika

MAGDALENA MALESIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.001

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnej dotyczącej rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu pracy. W oparciu o przepisy prawa i orzecznictwo, artykuł wyjaśnia, kiedy niestawiennictwo zatrudnionego w pracy jest przejawem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i może pociągać za sobą wyżej wymienioną sankcję. Ponadto, w oparciu o treść m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, przedstawiono procedurę usprawiedliwienia nieobecności osoby zatrudnionej oraz wymieniono przypadki, w których absencja pracownika nie może zostać potraktowana jako naruszenie jego obowiązków.


Słowa kluczowe


nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy; rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Kodeks Pracy. Komentarz, red. Z. Salwa,Warszawa 2004

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 3 marca 1981 r., I PR 13/81, LEX nr 14577

Wyrok SN z dnia 28 września 1981 r., I PRN 57/81, LEX nr 14593

Wyrok SN z dnia 2 czerwca 1997 r., I PKN 193/97, OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 269

Wyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 416/97, OSNP 1998, nr 20, poz. 596

Wyrok SN z dnia 13 maja 1998 r., I PKN 99/98, OSNAPiUS 1999, nr 10, poz. 331

Wyrok SN z dnia 4 sierpnia 1999 r., I PKN 126/99, OSNP 2000, nr 20, poz. 752

Wyrok SN z dnia 22 września 1999 r., I PKN 270/99, OSNP 2001, nr 2, poz. 40

Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2000 r., I PKN 121/00, OSNP 2002, nr 15, poz. 353

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I PKN 150/00, OSNP 2002, nr 15, poz. 357

Wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r., I PKN 850/2000, Lexis.pl nr 2412901

Wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2004 r, III PK 32/2004, LexPolonica nr 368217

Wyrok SN z dnia 9 września 2004 r., I PK 396/03, OSNP 2005, nr 6, poz. 82

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r., II PK 197/04, OSNP 2005, nr 17, poz. 271

Wyrok SN z dnia 5 października 2005 r. I PK 37/05, OSNP 2006, nr 17-18, poz. 263

Wyrok SN z dnia 26 sierpnia 2008 r., II PK 26/08, OSNP 2010, nr 3-4, poz. 36

Wyrok SN z dnia 6 lipca 2011 r., II PK 13/2011, Lexis.pl nr 2806196

Wyrok SN z dnia 4 października 2011 r., I PK 55/2011, Lexis.pl nr 3971974

Wyrok SN z dnia 12 stycznia 2012 r., I PK 74/2011, LexPolonica nr 5777779

Wyrok SN z dnia 29 listopada 2012 r., II PK 116/2012, LexPolonica nr 5180018

Źródła internetowe

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 16199 w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/00DE7005 [dostęp: 28 września 2015 roku]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism