Editorial Team

Editor in chief

  1. Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Poland

Managing Editor

  1. Dr Małgorzata Szalewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Prawa i Administracji, Poland

Assistant of Managing Editor

  1. Mgr Martyna Joanna Walas, Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland


Partnerzy platformy czasopism