Vol 6, No 4 (2020)

Table of Contents

Research Articles

Vyacheslav Nikolaevich Svekatun, Valeriy Aleksandrovich Dmitriakov, Olena Semenivna Lytvynenko
PDF
11-19
Arbëresha Turjaka, Vullnet Ameti, Bujar Turjaka, Shpresa Memishi
PDF
20-28
А. I. Kharkovskaya, W. Zukow, N. Chukhraiev, A. V. Unichenko
PDF
29-35
Olena Andrieieva, Anastasiia Nahorna
PDF
36-44
Vitaliy Kashuba, Yuliya Rudenko, Tamara Khabynets, Natalia Nosova
PDF
45-55
Vitaliy Kashuba, Dmitriy Afanasiev
PDF
56-63
Mykola Petryshak, Ryta Seniv, Teodor Seniv, Walery Zukow
PDF
84-98
Igor Belenichev, Nadiya Gorchakova, Nina Bukhtiyarova, Irina Samura, Natalia Savchenko, Aleksandr Nefedov, Pavlo Bak
PDF
99-108
Mirosław Joachim Mrozkowiak
PDF
151-162

Review Articles

Paweł Piepiora
PDF
64-83
Agnieszka Strączyńska
PDF
109-117
Oleksandra Kraichynska, Yuliia Maslova
PDF
118-126
Nadiya Viytalyuk, Yuliia Maslova
PDF
127-137
Oleksandra Kraichynska, Yuliia Maslova
PDF
138-150
Аnatoliy Zhukov
PDF
163-169
Natalia Bielikova, Nina Dedeliuk
PDF
170-174


Partnerzy platformy czasopism