Possibilities of using Nordic walking training in cardiac rehabilitation

Ewelina Litwa, Anna Dobosiewicz, Gracjan Różański, Nataliia Badiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.03.001

Abstract


Cardiac rehabilitation means that cardiac rehabilitation should be considered as multidirectional and comprehensive activities, considering human health in a holistic approach. Cardiac rehabilitation should be implemented as soon as possible, immediately after the end of life-threatening conditions in the course of coronary events or the direct effects of invasive treatment.
Many scientific studies indicate the effectiveness of Nordic Walking training in cardiac rehabilitation. It has the benefits of increasing exercise tolerance and oxygen uptake, and improves quality of life. Patients willingly choose this type of activity and tolerate it well, moreover, it is a generally available form of activity that can be practiced anytime and anywhere. This training can be recommended to a wide group of patients both as prevention and as a form of rehabilitation.

Keywords


Nordic walking; cardiac rehabilitation

Full Text:

PDF

References


Ades P.A. (2001) Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. N. Engl. J. Med., 345: 892–902

Bielec G., Półtorak W., Warchoł K. (2011), Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Uniwersytet Rzeszowski, PROKSENIA, Kraków

Dąbrowski A., (2006) Wybrane zagadnienia teoretyczne rekreacji ruchowej na tle jej rozwoju historycznego w Polsce, [w:] A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa, s. 7-48

Girold S., Rousseau J., et al., (2017) Nordic walking versus walking without poles for rehabilitation with cardiovascular disease: Randomized controlled trial. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 60 (4): 223-229

Gloc D., Mikołajczyk R. (2015) Application of Nordic Walking in comprehensive cardiac rehabilitation – a review of current reports. Hygeia Public Health, 50(2): 253-259

Keast ML., Slovinec D’Angelo ME., et al. (2013) Randomized trial of nordic walking in patients with moderate to severe heart failure. Can J Cardiol, 29(11): 1470-1476

Kocur P., Deskur-Śmielecka E., Wilk M., Dylewicz P. (2009) Effects of nordic walking training on exercise capacity and fıtness in men participating in early, short-term inpatient cardiac rehabilitation after an acute coronary syndrome – a controlled trial. Clin Rehabil, 23(11): 995-1004

Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna- Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Litawa A., Szarota M., (2011) Nordic walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów, [w:] A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 83-92

Piotrowicz E., Zieliński T., Bodalski R., Rywik T., et al. (2014) Home- based telemonitored nordic walking training is well accepted, safe, effective and has high adherence among heart failure patients, including those with cardiovascular implantable electronic devices: a randomised controlled study. Eur J Prev Cardiol

Piotrowicz R., Dylewicz P., Jegier A. (2004) Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Folia Cardiol., 11 (supl. A): A1–A48

Piotrowicz R., Wolszakiewicz J. (2008) Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca. Cardiology Journal, 15: 481–487

Sokołowski M., Kaiser A., Ćepulenas A., Bronowicki S., (2010) Nordic walking – szansą zachowania zdrowia, [w:] J. Łuczak, S. Bronowicki (red.), Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 425-440

World Health Organization: Rehabilitation of patients with cardiovascular disease: Report of a WHO expert committee. WHO Technical Report Series 1964; 270

Volodina K., Achkasov E., et al., (2019) Nordic Walking could improve outcomes of the non-ST-segment elevation myocardial infarction. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 11 (1):229-232

Gozhenko A., Biryukov V., Gozhenko O., Zukow, W. Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8(11), 763-777. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko A., Biryukov V., Muszkieta R., Zukow, W. Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 2018, 42(2), 139-146.

Pavlega A. E., Gozhenko A. I., Kotiuzhynska S. G., Badiuk N. S., Vasyuk V. L. Descamed endotheliocytes and stages of their degradation in blood in patients with ischemic heart disease. Actual problems of transport medicine. 2020;1(59):87-93. ISSN 1818-9385

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3744386 (in Russian).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism