The use of Kinesiology Taping among people aged between 25 and 55 with the non-specific pain of spine in its lumbar and sacral part

Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Michał Cichosz, Sławomir Gałęcki, Magdalena Hagner-Derengowska, Xawery Zukow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.016

Abstract


INTRODUCTION. The phenomenon of the pain ailments of spine is very complex and increasingly common. The key aspect of the treatment is the appropriate choice of the therapy, which may be dependent on many factors i.e.: the cause of the ailments, the phase of the disease, the clinical sypmtoms, the general health condition of the patient, the functional disorders and the patient's abbilities.
AIM OF THE RESEARCH. The aim of the research is the assessment and the comparison of the effects of two methods of the treatment: 1) the therapy based on general exercises focused on the lumbosacral spine combined with Kinesiology Taping and 2) the therapy based on general exercises focused on the pain intensisty and on the life quality of people with chronic, non-specific pain of the lumbosacral spine among patients aged 25-55.
MATERIALS AND METHODOLOGY. The research was conducted in a group of 50 people with chronic spine pain in the lumbosacral area. They were randomly divided into two groups: 1) the study group, where the ligament application of Kinesiology Taping was used for seven days (KT+GE), 2) the control group: no appliation of Kinesiology Taping (GE). Both groups took general exercises commonly used in the treatment of non-specific pain ailments of the lumbosacral spine for seven days. Durring the assessment of the effectiveness of the therapy the NRS scale (Numerical Rating Scale)and the Oswestry Low Back Pain Disability Scale questionnaire were used.
RESULTS. At the end of the treatment in the KT+GE group the decrease of the average pain intensity was observed from 6,20 to 2,12 (median 6,00 vs 2,00). The decrease of the average pain intensity was also noted in the GE group from 6,20 to 3,48 (median 6,00 vs 4,00). The statistical analysis showed that both forms of the therapy had a statistically significant impact (p<0,05) on the decline of the pain intensity in the NRS scale among the patients with the pain ailments of the spine in the lumbar and sacral area. In the KT+GE group after the therapy the decrease was observed: the average from 19,20 to 8,12 and median from 17,00 to 8,00. In the GE group the decrease was also noted: the average from 20,28 to 10,80 and median from 19,00 to 10,00. The statistical analysis showed that both forms of the therapy had a beneficial and statistically significant -p<0,05 impact on the ODI sum variable among the patients with the pain in the lumbosacral part.
CONCLUSIONS. 1. Both forms of the therapy influenced statistically significantly on the decrease of the pain intensity in the NRS scale among the patients with the pain ailments in the lumbosacral spine. However, the therapy during which the Kinesiology Taping was implemented was statistically significantly more effective. 2. Both forms of the therapy influenced statistically significantly on the improvement of the quality of life among the patients suffering from the lumbosacral pain. However, the therapy during which the Kinesiology Taping was implemented was statistically significantly more effective.

Keywords


kinesiology taping; the spine pain ailments

Full Text:

PDF

References


Kwolek A., Korab D., Majka M.: Rehabilitacja w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa – zasady postępowania, „Postępy Rehabilitacji” 2004, 18,3, s. 27-31

Kwolek A.: Rehabilitacja w neuropatiach i zespołach nerwów rdzeniowych, Rehabilitacja Medyczna, Urban&Partner, Wrocław 2003; T. II

Kuryliszyn-Moskal A.: Terapia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego strategie postępowania. Reumatologia 2009; 47, 6, s. 368-371

Domżał T. M., Przewlekłe nieswoiste, bóle krzyża – stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna? „Polski Przegląd Neurologiczny” 2007, nr 4; t. 3, s. 216-227

Lisowska B., Mikułka S., Gasik R.: Farmakoterapia skojarzona w zespołach bólowych kręgosłupa, Farm. Współ. 2011, 4, s. 113-118

Rainville J., I in., Exercise as a treatment of chronic low back pain. Spine J. 2004, 4(1), s. 106

Lisiński P., Małgowska M., Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2005, 70(5), s. 361 -365

Maher C., Effective physical treatment for chronic low back pain. Orthop Clin, 2004; 35(1), s. 57.

Chou R., Huffman LH.: Nonpharomolocig tgerapies for acute and chronic back pain:

a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann. Intern. Med. 2007, 147(7), s. 492-504

Ciszek, B. , Anatomiczne uwarunkowania zespołów bólowych kręgosłupa, W: Koszewski W. (red.), Bóle kręgosłupa i ich leczenie, Poznań 2010, Termedia Wydawnictwa Medyczne, s. 22-29

Szubzda M., Kaźmierczak U., Hagner W., Dzierżanowski M., Wpływ masażu leczniczego na poprawę ruchomości i zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, Fizjoterapia Polska 2007, 2(4), Vol. 7, s. 165-170

Kamali F., Panahi F., Ebrahimi S., Abbasi L., Comparison between massage and routine physical therapy in women with sub acute and chronic nonspecific low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(4), s. 475-480.

Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia. PZWL. Warszawa 2004

Bekering G., Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża – opracowane przez zespół specjalistów holenderskich. Rehab Med, 2004, 8. Numer specjalny

Straburzyński G., Straburzyńska A.: Medycyna fizykalna. Wydawnictwo: Lekarskie PZWL. Warszawa 2003

Kujawa J., Pyszczek I., Talar J., Janiszewski M.: Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2001, 3, s. 271

Paoloni M., Bernetti A., Fratocchi G., Mangone M., Parrinello L., Del Pilar Cooper M., Sesto L., Di Sante L., Santilli V.: Kinesio Taping applied to lumbar muscles influences clinical and electromyographic characteristics in chronic low back pain patients, Eur J Phys Rehabil Med. 2011 Jun;47(2), s. 237-244

Merskey H. , Bogduk N., Classification of Chronic Pain, IASP Press, Seattle 1994

Śliwiński Z., Krajczy M., Dynamiczne plastrowanie - podręcznik Kinesiology Taping, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, Wrocław 2014, s. 42-83

Chen S.M., Alexander R., Kai Lo S., Cook J.: Eff ects of functional fascial taping on pain and function in patients with non -specific low back pain: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2012, 26 (10), s. 924–933

Kim C.H., Kim A.R., Kim S.H., Yoo H.J., Lee S.H.: The efficacy of Kinesio Taping in patients with low back pain. Korean Acad Fam Med. 2002, 2 (23), s. 197–204

Bae, S.H., Lee, J.H., Oh, K.A., Kim, K.Y. The Effects of Kinesio Taping on Potential in Chronic Low Back Pain Patients Anticipatory Postural Control and Cerebral Cortex. ; 2013

Castro-Sánchez, A.M., Lara-Palomo, I., Matarán- Peñarrocha, G.A., Fernández-Sánchez, M., Sánchez-Labraca, N., Arroyo-Morales, M. Kinesio taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J. Physiother. 2012; s. 58; 89–95

Kachanathu, S. J. i in., Comparison between kinesio taping and a traditional physical therapy program in treatment of nonspecific low back pain. J. Phys. Ther. Sci. 2014, 26, s. 1185–1188

Kalron, A., Bar-Sela, S. A systematic review of the effectiveness of kinesio taping-fact or fashion?.Eur. Spine J. 2013;49, s. 699–709

Kase, K., Wallis, J., Kase, T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method.second ed. Ken Ikai, Tokyo, Japan, 2002

Parreira, P., Costa, L., Takahashi, R., Junior, L., Junior, M., da Silva, T. et al, Kinesio taping to generate skin convolutions is not better than sham taping for people with chronic non-specific low back pain: a randomised trial [with consumer summary]. J. Physiother. 2014, s. 60; 90–96

Kaplan Ş, Alpayci M, Karaman E, et al. Short-term effects of Kinesio Taping in women with pregnancy-related low back pain: a randomized controlled clinical trial. Med Sci Monit. 2016, 22, s. 1297–1301

Gozhenko, A., Biryukov, V., Gozhenko, O., & Zukow, W. Health as a space-time continuum. Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8(11), 763-777. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2657000.

Gozhenko, A., Biryukov, V., Muszkieta, R., & Zukow, W. Physiological basis of human longevity: the concept of a cascade of human aging mechanism. Collegium antropologicum, 2018, 42(2), 139-146.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism