The etiology and psychomotor characteristics of intellectual disability

Anna Maria Dobosiewicz, Ewelina Litwa, Teresa Zmaczyńska, Nataliia Badiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.015

Abstract


Disability is a broad concept, used not only in the medical world, but permeates many spheres of life. One type of disability is intellectual disability defined as a developmental condition characterized by reduced cognitive functions, including learning abilities, adaptability and skills with a variety of etiologies. People with intellectual disabilities also have sensory-motor disturbances. Depending on the degree of disability, these disorders may be manifested to a lesser or greater extent.

Keywords


Intellectual disability; ID; etiology; psychomotor

Full Text:

PDF

References


Kijak Remigiusz J. Niepełnosprawność Intelektualna - Między Diagnozą a Działaniem. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa, 2013

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5, fifth edition, 2013

Jurek P. Pawlicka P. Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej. Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk, 2015,. s 13-21

Galasiński D., Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? Niepełnosprawność– zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2013 (9), nr IV.

Bertelli, Munir, Harris, Salvador-Carulla. "Intellectual developmental disorders": reflections on the international consensus document for redefining "mental retardation-intellectual disability" in ICD-11. Adv Ment Health Intellect Disabil, 2016; 10(1):36-58.

Żyta A. Niepełnosprawność intelektualna – najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD. Niepełnosprawność i rehabilitacja, Olsztyn, 2013, Tom XIV. Zeszyt 1: 17-26.

Chrzanowska I. "Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności." Wyd. Impuls. Kraków, 2015

Blanka Budziejko, Aleksandra Białkowska, Oliwia Cywińska, Daria Kurtyka, Dariusz Dziarkowski, Szymon Gawrych, Gracjan Różański, Anna Maria Dobosiewicz, Nataliia Badiuk (2018). Psychomotor hyperactivity in children. Journal of Education, Health and Sport, 8(10), 484-492.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism