Knowledge of nursing students about the physiological determinants of skin care for newborns and infants

Iwona Czerwińska Pawluk, Martyna Gregier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.005

Abstract


The skin is an organ that contains many functions in the organization: it is a mechanical part, ensures participation in thermoregulation, supervises immunological processes and limits the loss of body fluids, involves participation in the synthesis of vitamin D. Knowledge of physiological conditions of its care and a large impact on the course of adaptation processes, and also on the child's overall health, actions against harmful and microbial agents. Adherence to the principles of skin care for newborns and infants is aimed at maintaining its integrity, preventing its damage, strengthening the barrier, protecting the body against the penetration of chemical substances, behavior and mortality in the newborn and infants.

Keywords


skin; care.

Full Text:

PDF

References


Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2000.

Uzarska M. Komórki macierzyste naskórka - biologia i potencjalne zastosowanie w medycynie regeneracyjnej. Postępy Biochemii (2) 2013, s. 219.

Zabel M. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2000.

https://www.clinimed.co.uk/wound-care/wound-essentials/structure-and-function-of-the-skin - data dostępu 19.04.2020.

Sawicki W. Histologia. PZWL, Warszawa 2005.

Kmieć L., UrysiakCzubatka I., BroniarczykDyła G. Pielęgnacja skóry dzieci. Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 42.

Górnicki B., Dębiec B., Baszczyński J. Pediatria. PZWL, Warszawa 2003.

Schnopp Ch., Mempel M., Trądzik zwyczajny u dzieci i młodzieży. DermaTologia po Dyplomie, Tom 3 Nr 2 2012 s. 51.

Filo-Rogulska M., Wcisło-Dziadecka D., Brzezińska-Wcisło L. Trądzik noworodkowy i niemowlęcy – etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz możliwości terapeutyczne. Post N Med 2018; XXXI(1A): s. 45-48.

Czarnecka-Operacz, Sadowska-Przytocka A. Klasyczne zmiany skórne u noworodków jako trudny problem w codziennej praktyce klinicznej. Pediatria po Dyplomie, nr 1/2017, s. 1-6.

McLaughlin M.R., O’Connor N.R., Ham P. Newborn skin: part II. Birthmarks. Am Fam Physician. 2008, s. 56-60.

Pereira L.B., Gontijo B., Resende Silva C.M. Dermatoses of the newborn. An bras Dermatol, 2001, s.76, 505.

Mazereeuw-Hautier J., Carel-Caneppele S., Bonafé J.L. Cutis marmorata telangiectatica congenita: report of two persistent cases. Pediatr Dermatol. 2002, s. 506-509.

Morgan A.J., C.J. Steen, R.A. Schwartz, C.K. Janniger. Erythema toxicum neonatorum revisited, Cutis. 2009, s. 13-16.

Świetliński J. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Tom 1, PZWL, Warszawa 2016.

Królak-Olejnik B. Neonatologia. Wydawnictwo UM, Wrocław 2016.

Burkhart C.N., Morrell D.S. Praktyczna dermatologia dziecięca. Czelej, Warszawa 2014.

Trotter S. Pielęgnacja skóry noworodka. W: Lumsden H., Holmes D. (red.): Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 100113.

hhttps://podyplomie.pl/pediatria/25560,klasyczne-zmiany-skorne-u-noworodkow-jako-trudny-problem-w-codziennej-praktyce-klinicznej – dostęp 19.04.2020.

https://evereth.pl/pielegnacja-pepka-noworodka-nowe-zalecenia/ - dostęp 19.04.2020

https://emp0pwn0cdn0blob0kipzwl0prod.static-osdw.pl/kipzwladdons/adab6ef1/fragmenty_tekstu_231020100.pdf – dostęp 19.04.2020.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism