The effect of physical activity on psychomotor women menopausal

Alicja Wiśniewska, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2015.01.01.004

Abstract


The main objective of this study was to present the impact of physical activity on psychomotor menopausal women. The study was conducted in the month of June in 2014, inLipno in the province. Kuyavian - Pomeranian. Studied 105 women from urban and rural areas in age from 43 to 62 years. The surveyed women in menopause who attend the swimming pool, various physical activities and growing recreational sport in the city.

Conclusions:
1. Generally common symptom of menopause in women surveyed are the wave of heat, and the symptoms of menopause are doing quite well.
2. The health status of women surveyed allows them to sports, but not to the extent to which the want of choice and type of physical activity during menopause is Nordic walking.
3. The most perceived change in the surveyed women began to be active since the movement is the general improvement in well-being.


Keywords


physical activity; menopause; healthy lifestyle.

Full Text:

PDF

References


Bogusławski S., Chojna J.W., Danysz A., Dziak A. (1988). Mała encyklopedia

medycyny., Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Dutkiewicz W. (2001). Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i

licencjackiej z pedagogiki., Wydawnictwo Stachurski, Kielce.

Doucet G., Elia D., tł. Z fr. Kuchta B. (1993). Zapomnij o menopauzie, bądź zawsze

kobietą., W.A.B., Sanmedia, Warszawa.

Drabik J. (1995). Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. AWF

Gdańsk.

Górski J. (2011). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie

PZWL, Warszawa.

Jedynecki A. (1988). Ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja: dla osób starszych w

warunkach domowych., Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Jegier A. (2005). Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu i

leczeniu chorób przewlekłych., Medycyna Sportowa, Polskie Towarzystwo Medycyny

Sportowej, Warszawa.

Karski J., B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia: wybrane zagadnienia.,

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa.

Kózka M., Prażmowska B., Dziedzic M., Semczak M. (2013). Styl życia kobiet w

okresie menopauzalnym – badania wstępne., Wydawnictwo UR, Rzeszów.

Sachs J., Smith D. H.; przeł. M. Klocek (1992). Co każda kobieta powinna wiedzieć

o okresie przekwitania., Wydawnictwo Bus, Kraków.

Synowiec-Piłat M. (2010). Wybrane społeczne wyznaczniki jakości życia 50-letnich

Polek w kontekście ich sytuacji zdrowotnej., „Przegląd Menopauzalny”, nr 6: 385 -389.

Sztumski J. (1995). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo

Naukowe Śląsk, Katowice.

Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki.,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism