Characteristics morphological features of basketball players from Club "Baton Basket 25 Bydgoszcz"

Joanna Putkamer, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2015.01.01.003

Abstract


The aim of the study was to present the morphology of the basketball sports club,, Baton Basket 25 Bydgoszcz ". The study joined 12 players playing at 1 league. The following indicators were defined: slim body shape, BMI, arm muscle ratio, Pigneta indicator, the indicator of the pelvis, shoulders indicator, the indicator of the trunk, the rate of lower limb.

Conclusions: All are characterized by the type of basketball leptosomatic, have BMI at normal weight, stocky frame predominates (75%), construction is characterized by a very strong 50% of basketball players, 25% of the construction stands out very strong and 25% of the average construction players, all basketball players have a long torso, pelvis narrow, narrow shoulders and represent a short limbs.


Keywords


build somatic; somatic indicators of the body; basketball, budowa somatyczna; wskaźniki ciała; koszykarki.

Full Text:

PDF

References


Drozdowski Z. (1979). Antropologia sportowa, Państwowe Wydawnictwo

Naukowe Oddział – W, Poznań.

Drozdowski Z. (1998). Antropometria w wychowaniu fizycznym. AWF, Poznań.

Drozdowski Z. (2002). Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego,

AWF, Poznań.

Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner I. (1998). Kierowanie treningiem i walką

sportową w koszykówce. Gra w obronie, AWF, Gdańsk.

Huciński T., Kisiel E. (2008). Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce,

Biblioteka Trenera, Warszawa.

Łaska-Mierzejewska T. (1999). Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym,

Biblioteka Trenera, Warszawa.

Malinowski A., Władimir B. (1997). Podstawy antropometrii. Metody, techniki,

normy, PWN, Warszawa.

Sozański H., Zaprożanow W. (1997). Dobór i kwalifikacje do sportu, Biblioteka

Trenera, Warszawa.

Wyżnikiewicz Z. (1977). Koszykówka dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Sport i

Turystyka. Warszawa.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism