Journal Sponsorship

Publisher

Pedagogy and Psychology of Sport 
(Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK)

 Redakcja:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersyteckie Centrum Sportowe

Sekretariat Redakcji Pedagogy and Psychology of Sport
Wydział Nauk o Ziemi UMK
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, p. 212
87-100 Toruń, Poland

 

Współwydawcy
Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie (Ukraina)
Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym (Ukraina)
Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy (Polska)

Uniwersytet Mikołaja Koprenika w ToruniuPartnerzy platformy czasopism