Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność administracyjną na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych Abstrakt  PDF
Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Wykaz orzecznictwa sądów unijnych w s prawach środowiska i jego ochrony za okres wrzesień 2011–wrzesień 2012 Abstrakt  PDF
Karolina Karpus
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
No 2 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie sygn. II SA/Ol 382/10 Abstrakt  PDF
Grzegorz Klimek
 
No 3 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O lsztynie z dnia 4 września 2012 r. w s prawie sygn. akt II SA/Ol 511/12 Abstrakt  PDF
Grzegorz Klimek
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism