Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zasadnicze bariery formułowania prawa jednostki do środowiska Abstrakt
Jacek Trzewik
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Ewa Olejarczyk
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Charakterystyka instrumentów prawnych służących ochronie różnorodności biologicznej w Polsce Abstrakt  PDF
Kamil Stępniak
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) - opis zjawiska i próba jego kwalifikacji prawnej Abstrakt  PDF
Bartosz Fert
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych” w świetle wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 – komentarz Abstrakt  PDF
Karolina Karpus
 
No 1 (2017): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 czerwca 2016r., sygn. akt II SA/Op 183/16 Abstrakt
Kamil Piotr Burski
 
No 1 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii Abstrakt  PDF
Ewa Olejarczyk
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Z problematyki przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń na korzystanie ze środowiska Abstrakt  PDF
Jacek Trzewik
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ustrojowe podstawy realizacji polityki zielonych zamówień publicznych Abstrakt  PDF
Konrad Różowicz
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w partycypacji społecznej w ochronie środowiska w świetle wyroku TS UE z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie C-416/10 – komentarz Abstrakt  PDF
Karolina Karpus
 
No 4 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z IX Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania”, Toruń, 9-10 grudnia 2016 roku Abstrakt  PDF
Redakcja PPOŚ
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Koncepcja normatywna przeciwdziałania zanieczyszczeniom Abstrakt  PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rosyjska agresja na Krym i jej wpływ na środowisko człowieka: kilka uwag z perspektywy międzynarodowego prawa środowiska Abstrakt
Maryna Medvedieva
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność administracyjną na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych Abstrakt  PDF
Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2011 r., II OSK 1729/10 Abstrakt  PDF
Mariusz Baran
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa częściowo krytyczna do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku, sygn. akt SK 6/12  PDF
Patrycja Magdalena Zgoła
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska W sprawie pojęcia ekologicznego rynku kapitałowego Abstrakt  PDF
Konrad Zacharzewski
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Stan wyjątkowy i reżim sytuacji nadzwyczajnych w Federacji Rosyjskiej – kontekst ochrony środowiska Abstrakt  PDF
Magdalena Micińska-Bojarek
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w Ustawie o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną? Abstrakt  PDF
Zofia Zuzanna Romanowska
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Uchwała sejmiku województwa podejmowana na podstawie art. 96 Ustawy Prawo ochrony środowiska Abstrakt  PDF
Ewa Olejarczyk
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych Abstrakt  PDF
Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Nauka prawa ochrony środowiska w Polsce Abstrakt  PDF
Wojciech Radecki
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Pozycja uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie statusu RIPOK Abstrakt  PDF
Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim Abstrakt  PDF
Daria Danecka, Wojciech Radecki
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Akty prawa miejscowego z zakresu ochrony powietrza w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt  PDF
Maria Gracja Krzyżanowska
 
1 - 25 z 57 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism