Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Instrumenty prawne reglamentacji w gospodarce odpadami Abstrakt  PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 55/14 Abstrakt  PDF
Paweł Daniel
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy Abstrakt  PDF
Joanna Kierzkowska
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przegląd piśmiennictwa włoskiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism