Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Runo leśne w polskim porządku prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda Abstrakt   PDF
Jan Chmielewski
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sankcyjna decyzja zobowiązująca jako instrument odpowiedzialności administracyjnej w prawie ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Skutki niedopełnienia obowiązku nasadzeń zastępczych Abstrakt   PDF
Małgorzata Szalewska
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Skutki nielicencjonowanego pośrednictwa w obrocie uprawnieniami do emisji CO2 do atmosfery (EUA) w realiach dyrektywy MiFID 2 z 2014 roku Abstrakt   PDF
Konrad Zacharzewski
 
No 3 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z III ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza” Abstrakt   PDF
Bogusz Bomanowski
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z IV Konferencji Sieci Zrównoważonego Rozwoju „Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym” Toruń, 25 listopada 2014 roku Abstrakt   PDF
Martyna Joanna Walas
 
No 4 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z IX Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania”, Toruń, 9-10 grudnia 2016 roku Abstrakt   PDF
Redakcja PPOŚ
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z konferencji „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami”, Katowice, dnia 5 maja 2015 roku Abstrakt   PDF
Ewa Olejarczyk, Marek Suska
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z konferencji „Chronić chronione”, Toruń dnia 12 sierpnia 2014 r. Abstrakt   PDF
Karolina Karpus
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: Legal Preparedness for Global Sus tainability: Sus tainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals 1992–2012, 5–17 czerwca 2011 roku, Rzym Abstrakt   PDF
Maciej Perkowski, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Agnieszka Jabłońska
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „International environmental law: contemporary concerns and challenges in 2014”, 5-6 czerwca 2014 roku, Ljubljana Abstrakt   PDF
Patrycja Magdalena Zgoła
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska” – Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska, Toruń 15-16 maja 2014 r. Abstrakt   PDF
Karolina Karpus
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie: Wykład monograficzny prof. Lorenzo Schiano di Pepe z Università degli Studi di Genova (IT), „Europejskie i włoskie prawo ochrony środowiska”, Toruń, dnia 5 kwietnia 2011 r. Szczegóły   PDF
Karolina Szuma
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Stacje bazowe telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko Abstrakt   PDF
Jan Szuma
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Stan wyjątkowy i reżim sytuacji nadzwyczajnych w Federacji Rosyjskiej – kontekst ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Magdalena Micińska-Bojarek
 
No 1 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Tradycja grzybobrania a prawo własności Abstrakt   PDF
Tomasz Suski
 
No 4 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Tytuł prawny do składowiska odpadów Abstrakt   PDF
Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Uchwała sejmiku województwa podejmowana na podstawie art. 96 Ustawy Prawo ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Ewa Olejarczyk
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Abstrakt   PDF
Paweł Daniel
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ustrojowe podstawy realizacji polityki zielonych zamówień publicznych Abstrakt   PDF
Konrad Różowicz
 
No 1 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych Abstrakt   PDF
Tomasz Suski
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska z uwzględnieniem problematyki obszaru Natura 2000 Abstrakt   PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 1 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Uznanie administracyjne a wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów Abstrakt   PDF
Igor Władyko, Bartosz Wojtaczka
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska W sprawie pojęcia ekologicznego rynku kapitałowego Abstrakt   PDF
Konrad Zacharzewski
 
No 2 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska W sprawie zaskarżalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abstrakt   PDF
Aleksander Lipiński
 
151 - 175 z 198 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism