Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Profesor Wojciech Radecki Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Abstrakt   PDF
Daria Danecka, Ewa Olejarczyk
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami Abstrakt   PDF
Karolina Szuma
 
No 3 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przegląd orzecznictwa sądów unijnych w s prawach środowiska i jego ochrony w okresie lipiec 2010 – wrzesień 2011 Abstrakt   PDF
Karolina Karpus
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przegląd piśmiennictwa włoskiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami Abstrakt   PDF
Karolina Szuma
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przesłanki wyłączające wymierzenie kary administracyjnej z tytułu usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia Abstrakt   PDF
Paweł Daniel
 
No 3 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przymiot strony w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia planu ruchu podziemnego zakładu górniczego (część I) Abstrakt   PDF
Łukasz Iwański
 
No 4 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przymiot strony w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia planu ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) podziemnego zakładu górniczego (część II) Abstrakt   PDF
Łukasz Iwański
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Realizacja inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego na terenach zieleni Abstrakt   PDF
Łukasz Stelmaszczyk
 
No 1 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja książki A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011 Abstrakt   PDF
Bartosz Majchrzak
 
No 2 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja książki Kamili Kwaśnickiej "Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska" Abstrakt   PDF
Martyna Walas
 
No 1 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja książki Magdaleny Micińskiej-Bojarek: Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny Abstrakt   PDF
Agnieszka Skóra
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja książki Sergio M. Carbone e Lorenzo Schiano di Pepe pt. Conflitti di sovranità e di leggi nei traffici marittimi tra diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea, Torino 2010 Szczegóły   PDF
Karolina Szuma
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja monografii autorstwa Prof. Jerzego Stelmasiaka pt. „Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym”, Rzeszów 2013 Abstrakt   PDF
Bartosz Rakoczy
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja monografii Marka Geszprycha „ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ISBN 978-83-86309 Szczegóły   PDF
Anna Haładyj
 
No 3 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja opracowania Wojciecha Radeckiego – Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013 Abstrakt   PDF
Karolina Szuma
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja pracy zbiorowej pod red. Grzegorza Dobrowolskiego pt. „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska”, Katowice 2016, s. 420, ISBN 978-83-63179-34-2 Abstrakt   PDF
Adam Habuda
 
No 2 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja – Tomaš Kocourek,Omezeni vlastnickeho prava k pozemkům ve prospěch ochrany životniho prostředi, Nakladatelstvi Leges, Praha 2012, ss. 278 Abstrakt   PDF
Wojciech Radecki
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Regulacja prawna wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012 - wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Martyna Wilbrandt-Gotowicz
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Reklama częścią krajobrazu – nowe regulacje prawne dotyczące reklamy zewnętrznej w świetle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Abstrakt   PDF
Martyna Kropiewnicka, Marta Czech, Dariusz Ostrowiecki
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rola i miejsce spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na tle realizacji zrównoważonego rozwoju Abstrakt   PDF
Dariusz Ostrowiecki
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rosyjska agresja na Krym i jej wpływ na środowisko człowieka: kilka uwag z perspektywy międzynarodowego prawa środowiska Abstrakt   PDF (English)
Maryna Medvedieva
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rozporządzenie REACH w świetle zasady ostrożności Abstrakt   PDF
Joanna Kielin-Maziarz
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rozwiązania instytucjonalne w zakresie ochrony przyrody w II RP Abstrakt   PDF
Anna Tarnowska
 
No 2 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim Abstrakt   PDF
Katarzyna Kierzkowska
 
No 3 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rozwój ustawodawstwa dotyczącego odpadów innych niż komunalne w Polsce Abstrakt   PDF
Grzegorz Dobrowolski
 
126 - 150 z 198 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism