Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Adam Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Wydawnictwo Difin SA., Warszawa 2013 (recenzja) Abstrakt   PDF
Jerzy Rotko
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Administracyjna kara pieniężna za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia – charakter odpowiedzialności Abstrakt   PDF
Paulina Zielińska
 
No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Akty prawa miejscowego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - zagadnienia wybrane Abstrakt   PDF
Maciej Kiełbus
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Akty prawa miejscowego z zakresu ochrony powietrza w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt   PDF
Maria Gracja Krzyżanowska
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Artykuł 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w świetle konstytucyjnych zasad subsydiarności i proporcjonalności Abstrakt   PDF
Maria Gracja Krzyżanowska
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Aspekty ekoinnowacyjne jako kryterium oceny ofert w prawie zamówień publicznych Abstrakt   PDF
Konrad Różowicz
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych Abstrakt   PDF
Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz
 
No 3 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji Abstrakt   PDF
Piotr Czembor
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Cele prewencyjne zarządzania ryzykiem powodziowym w prawie ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Charakterystyka instrumentów prawnych służących ochronie różnorodności biologicznej w Polsce Abstrakt   PDF
Kamil Stępniak
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w Ustawie o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną? Abstrakt   PDF
Zofia Zuzanna Romanowska
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt? Abstrakt   PDF
Katarzyna Lipińska
 
No 2 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ich wykonalność i wykonanie. Analiza prawna Abstrakt   PDF
Agata Kosieradzka-Federczyk
 
No 2 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Po lsce. Międzynarodowa konferencja naukowa i Z jazd Katedr i Z akładów Prawa Ochrony Środowiska, Lublin, 10–12 maja 2011 r. Abstrakt   PDF
Kamila Sobieraj
 
No 4 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Abstrakt   PDF
Paweł Relidzyński
 
No 3 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych Abstrakt   PDF
Karolina Szuma, Jan Szuma
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w partycypacji społecznej w ochronie środowiska w świetle wyroku TS UE z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie C-416/10 – komentarz Abstrakt   PDF
Karolina Karpus
 
No 1 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - transpozycja trzeciego filaru konwencji z Aarhus do prawa Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Agnieszka Knade-Plaskacz
 
No 4 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dylematy teorii i praktyki dotyczące umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa Abstrakt   PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 2 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne oraz jej implementacja do polskiego porządku prawnego Abstrakt   PDF
Szymon Raniszewski
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność administracyjną na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych Abstrakt   PDF
Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
 
No 3 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Europejski standard doświadczeń na zwierzętach. Aspekty humanitarno-prawne Abstrakt   PDF
Magdalena Micińska-Bojarek
 
No 1 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Europejskie i włoskie prawo ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Lorenzo Schiano Di Pepe
 
No 4 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Funkcjonowanie leśnych regulacji prawnych w układach międzysektorowych Abstrakt   PDF
Bartosz Rakoczy
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji Abstrakt   PDF
Katarzyna Kierzkowska
 
1 - 25 z 198 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism