Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Plan działań krótkoterminowych jako prawny instrument ochrony powietrza Abstrakt  PDF
Anna Dubowska
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2014 r., II OSK 2093/12 Abstrakt  PDF
Małgorzata Szalewska
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja monografii Marka Geszprycha „ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ISBN 978-83-86309  PDF
Anna Haładyj
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z konferencji „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami”, Katowice, dnia 5 maja 2015 roku Abstrakt  PDF
Ewa Olejarczyk, Marek Suska
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Runo leśne w polskim porządku prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda Abstrakt  PDF
Jan Chmielewski
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Wybrane aspekty przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego Abstrakt  PDF
Aleksandra Ciesielska, Kamil Jasman
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Artykuł 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w świetle konstytucyjnych zasad subsydiarności i proporcjonalności Abstrakt  PDF
Maria Gracja Krzyżanowska
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Lasy ochronne. Przyczynek do rozważań nad administracyjno-prawną problematyką lasów szczególnie chronionych Abstrakt  PDF
Jan Chmielewski
 
No 1 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Nadużycie prawa do informacji o środowisku Abstrakt  PDF
Konrad Różowicz
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Cele prewencyjne zarządzania ryzykiem powodziowym w prawie ochrony środowiska Abstrakt  PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 4 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Instalacje do odbioru statkowych wód balastowych i osadów – przeciwdziałanie szkodliwym organizmom morskim i patogenom w portach bałtyckich Abstrakt
Marta Beata Tykarska
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi Abstrakt  PDF
Elżbieta Małgorzata Zębek, Marek Raczkowski
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji hałasu Abstrakt  PDF
Tomasz Kocoł
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Konsekwencje zmian art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla działalności przedsiębiorstw energetycznych Abstrakt  PDF
Karolina Kaczmarek
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Prawne i faktyczne uwarunkowania procedury lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce Abstrakt  PDF
Marta Czech, Karolina Zapolska
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Profesor Wojciech Radecki Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Abstrakt  PDF
Daria Danecka, Ewa Olejarczyk
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zanieczyszczenie gleby lub ziemi fenolem jako przesłanka wystąpienia szkody w powierzchni ziemi Abstrakt  PDF
Anna Nieć
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ocena oddziaływania na środowisko i/lub na obszar Natura 2000 na etapie legalizacji inwestycji budowlanej w prawie unijnym i polskim Abstrakt  PDF
Lech Dubiński
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Planowana budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w świetle regulacji europejskich dotyczących obszarów Natura 2000 – wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Marcin Makowski
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. III SA/Lu 608/13 Abstrakt  PDF
Aleksander Lipiński
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Komentarze do ustaw łowieckich (czeskiej, słowackiej i polskiej) Abstrakt  PDF
Adam Habuda, Wojciech Radecki
 
No 1 (2017): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Pozwolenie ustalające lokalizację i warunki wykorzystywania morskich elektrowni wiatrowych Abstrakt
Marcin Józef Wątor
 
No 3 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Prawa człowieka i środowisko Abstrakt  PDF
Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Lineamenti di diritto ambientale polacco, a cura di Karolina Szuma, contributi di Bartosz Rakoczy, Jan Szuma, ed. Aracne, 2013 - recenzja wydawnicza Abstrakt  PDF
Lorenzo Schiano di Pepe, Karolina Szuma
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: Legal Preparedness for Global Sus tainability: Sus tainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals 1992–2012, 5–17 czerwca 2011 roku, Rzym Abstrakt  PDF
Maciej Perkowski, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Agnieszka Jabłońska
 
26 - 50 z 57 elementów << < 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism