Autor - szczegóły

Czech, Marta, UwB, Wydział Prawa, Polska

  • No 2 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska - Polskie prawo ochrony środowiska
    Reklama częścią krajobrazu – nowe regulacje prawne dotyczące reklamy zewnętrznej w świetle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism