No 1 (2011)

Spis treści

Polskie prawo ochrony środowiska

Katarzyna Lipińska
PDF
9-31
Jan Szuma
PDF
33-65
Katarzyna Kierzkowska
PDF
67-83

Międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska

Adam Erechemla
PDF
87-115
Daniel Chojnacki
PDF
117-132
Karolina Szuma
PDF
133-140

Orzecznictwo, recenzje i bibliografia

Glosa do uchwały SN z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 12/7
Bartosz Rakoczy
PDF
143-151
Recenzja książki Sergio M. Carbone e Lorenzo Schiano di Pepe pt. Conflitti di sovranità e di leggi nei traffici marittimi tra diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea, Torino 2010
Karolina Szuma
PDF
153-158
Sprawozdanie: Wykład monograficzny prof. Lorenzo Schiano di Pepe z Università degli Studi di Genova (IT), „Europejskie i włoskie prawo ochrony środowiska”, Toruń, dnia 5 kwietnia 2011 r.
Karolina Szuma
PDF
159-161


Partnerzy platformy czasopism