Charakterystyka instrumentów prawnych służących ochronie różnorodności biologicznej w Polsce

Kamil Stępniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.015

Abstrakt


Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej wiąże się z koniecznością utrzymania równości biologicznej w ekosystemie. Nie jest to zadanie łatwe, w szczególności mając na uwadze postępującą technikę i powszechną globalizację. Aby móc spełniać najwyższe standardy ochrony, powołane do tego zadania organy powinny dysponować odpowiednimi instrumentami prawnymi. W takie instrumenty polski ustawodawca wyposaża kompetentne organy powołane do ochrony bioróżnorodności. Wśród nich można wyróżnić ustanowienie chociażby parków narodowych, rezerwatów przyrody, czy też pomników przyrody. Niniejszy artykuł stanowi komplementarny przegląd instrumentów prawnych służących ochronie bioróżnorodności w Polsce na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z uwzględnieniem najnowszych trendów i zagrożeń oraz ustawodawstwa Unii Europejskiej. Tekst został przygotowany na podstawie literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, zarówno polskiego jak i europejskiego.

Słowa kluczowe


bioróżnorodność; ochrona różnorodności biologicznej; prawo ochrony przyrody; instrumenty prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski R., Weigle A., Różnorodność biologiczna Polski, Warszawa 2003.

Bucińska J., Górski M., Niedziółka M., Stec R., Straus D., Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska: Zagadnienia społeczno – prawne., Warszawa 2011.

Ciechanowicz-McLean J., Leksykon ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Górski M., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013.

Jendrośka J. (red. nauk.), Bar M., Bukowski Z., Jerzmański J., Urban S., Leksykon prawa ochrony środowiska, Warszawa 2012.

Justyński J., Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi, Warszawa 2002.

Kistowski M., Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych, Poznań 2004.

Millenium Ecosystem Assessment, MEA 2005.

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, B. Rakoczy , M. Pchałek (red.), Warszawa 2010.


Partnerzy platformy czasopism