W sprawie pojęcia ekologicznego rynku kapitałowego

Konrad Zacharzewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.008

Abstrakt


W ostatnim czasie można zaobserwować proces legislacyjnego zbliżania się do siebie dziedziny prawa ochrony środowiska oraz prawa rynku kapitałowego. Staje się on coraz bardziej intensywny, a punkty styczne obejmują coraz więcej płaszczyzn. Zainspirowana tymi okolicznościami publikacja podejmuję próbę pojęciowego osadzenia nowej kategorii dogmatycznej – ekologicznego rynku kapitałowego – w realiach dogmatyki prawa ochrony środowiska oraz prawa rynku kapitałowego.

Słowa kluczowe


ekologiczny rynek kapitałowy; rynek kapitałowy; prawo ochrony środowiska; instrumenty finansowe; instrumenty finansowe ekologicznego rynku kapitałowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziawgo L., Papiery wartościowe w ochronie środowiska, Toruń 1997.

Dziawgo L., Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego, Toruń 1998.

Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Warszawa 2010.

Zacharzewski K., Makler niezależny według przepisów ustawy o giełdach towarowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 5.

Zacharzewski K., Wykonywanie działalności maklerskiej przez maklera niezależnego w giełdowym obrocie towarowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 11.


Partnerzy platformy czasopism