Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. III CZP 114/14

Bartosz Rakoczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.007

Abstrakt


Celem glosy jest analiza uchwały Sądu Najwyższego, w której zajął się on zagadnieniem odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub Skarbu Państwa za tzw. szkodę łowiecką. Ma ono istotne znaczenie praktyczne dla poszkodowanych. W analizowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy zajął się także wykładnią pojęcia uprawa rolna. Stanowisko przedstawione w uchwale należy zaaprobować, jakkolwiek nie wszystkie argumenty Sądu Najwyższego, na których oparł on swoje orzeczenie, są trafne.

Słowa kluczowe


Ochrona przyrody; prawo łowieckie; odpowiedzialność za szkody łowieckie

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism