Obwody łowieckie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r.

Witold Daniłowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.004

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest instytucja obwodów łowieckich analizowana w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. Punktem wyjścia do analizy jest rozwój historyczny tej kluczowej instytucji prawa łowieckiego, począwszy od Rozporządzenia Prezydenta RP z 1927 r., przez ustawodawstwo okresu PRL, aż do obowiązującej ustawy z 1995 r. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że obowiązujące prawo łowieckie przewidujące włączanie gruntów do obwodów łowieckich bez udziału właścicieli gruntów w tym procesie realizuje ograniczenia prawa własności, które są sprzeczne z Konstytucją. Artykuł wykazuje, że źródłem problemu jest pozbawienie właścicieli gruntów prawa polowania i przejęcie go przez państwo. Skutkiem tego, państwo tworząc obwody łowieckie nie włącza do nich gruntów prywatnych a zarządza prawem polowania, które należy do niego. Tym samym, w świetle obowiązującego ustawodawstwa łowieckiego nie ma uzasadnienia dla włączenia właścicieli nieruchomość w proces tworzenie obwodów łowieckich. Kwestia ta jest również analizowana w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszącego się do obwodów łowieckich.


Słowa kluczowe


Trybunał Konstytucyjny; Europejski Trybunał Praw Człowieka; prawo łowieckie; prawo własności; prawo polowania; obwód łowiecki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brunke J., Immer mehr jagdfreie Grundstucke in Deutschland, „Freiheit fur Tiere” 2016, Nr 3.

Drela M., Komentarz do art. 693 kc, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa 2016.

Jastrzębski L., Uwagi uzupełniające glosę do wyroku z dnia 9 marca 1973 r. I CR 58/73, „Nowe Prawo” 1975, Nr 6.

Jebeili C., Commentaire de l’arret de la Cour europeenne des droits de l’Homme du 29 avril 1999, Chassagnou et autres c/ France, „Reveue de Droit Rural” 2000.

Lichorowicz A., Dzierżawa, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegołowa, J. Panowicz-Lipska (red.), t. 8, Warszawa 2011.

Pązik A., Słomski M., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2015.

Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014.

Szachułowicz J., Problematyka prawna dzierżawy obwodów łowieckich, „Przegląd Sądowy” 2002, Nr 4.


Partnerzy platformy czasopism