Sprawozdanie z konferencji „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami”, Katowice, dnia 5 maja 2015 roku

Ewa Olejarczyk, Marek Suska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.027

Abstrakt


5 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami”. Jej celem było zwrócenie uwagi na aktualne problemy w stosowaniu przepisów dotyczących gospodarowania odpadami – zwłaszcza przemysłowymi, przy uwzględnieniu, stanowiących tło tych regulacji, konkretnych wymogów technologii i ochrony środowiska.

Słowa kluczowe


Prawo ochrony środowiska; gospodarka odpadami

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism