Rosyjska agresja na Krym i jej wpływ na środowisko człowieka: kilka uwag z perspektywy międzynarodowego prawa środowiska

Maryna Medvedieva

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.011

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę wpływu rosyjskiej okupacji ukraińskiego Krymu na poziom ochrony środowiska w aspekcie lokalnym, regionalnym i globalnym. W ocenie autorki agresja ta wywołała szereg groźnych konsekwencji dla środowiska, takich jak: zatapianie w morzu, zagrożenia dla obiektów światowego dziedzictwa, ryzyko nieuzasadnionych operacji wydobywania ropy i gazu w obszarze szelfu kontynentalnego Morza Czarnego, wykorzystania delfinów dla celów wojskowych oraz możliwa budowa elektrowni atomowej. Z uwagi na to, że Rosja nie jest stroną szeregu międzynarodowych umów środowiskowych, jedną z konsekwencji rosyjskiej okupacji będzie pogorszenie poziomu ochrony środowiska w całym regionie Morza Czarnego.

Słowa kluczowe


Ochrona środowiska w konflikcie zbrojnym; odpowiedzialność państwa w ochronie środowiska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Wisehart D., The Crisis in Ukraine and the Prohibition of the Use of Force: A Legal Basis for Russia’s Intervention?, “European Journal of International Law”: Talk! (4 March 2014), www.ejiltalk.org

Василенко В., Агресія Росії: ґенеза, мета, способи протидії та правові наслідки, „Український тиждень” (21-27 березня 2014), №12 (332), s. 6-10.

Соколова Н. А., Институт международно-правовой защиты природной среды в ситуации вооруженного конфликта, „Studii Juridice Universitare” 2008, № 3-4, s. 165-175.

Шавалюк Л., Піратство державних масштабів. До чого призведе «націоналізація» українських активів «владою» Криму?, „Український тиждень” (4-10 квітня 2014 р.), №14(334), s. 20-23.


Partnerzy platformy czasopism