Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 55/14

Paweł Daniel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.048

Abstrakt


Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 55/14

Słowa kluczowe


Gospodarowanie odpadami; odpady komunalne; administracyjna kara pieniężna

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism