Sprawozdanie z konferencji „Chronić chronione”, Toruń dnia 12 sierpnia 2014 r.

Karolina Karpus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.038

Abstrakt


W dniu 12 sierpnia 2014 r. w Toruniu, w Dworze Artusa, odbyła się konferencja pod nazwą „Chronić chronione”, zorganizowana przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski i Województwo Kujawsko-Pomorskie, przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydarzenie to stanowiło forum wymiany poglądów dotyczących prawnych i praktycznych aspektów ochrony krajobrazu w Polsce. W szczególności przedmiotem dyskusji był projekt nowych polskich przepisów o ochronie krajobrazu.

Słowa kluczowe


Prawo ochrony przyrody; ochrona krajobrazu; nowe polskie przepisy o ochronie krajobrazu

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism