Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 2013 r., II SA /Kr 1098/13

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.036

Abstrakt


Interes społeczny jest kategorią pojęcia niedookreślonego. Dlatego też pojęcie to należy interpretować szeroko. W postępowaniu administracyjnym interes publiczny jest reprezentowany przez organizacje społeczne, które reprezentują interesy innych podmiotów. W związku z tym w postępowaniach administracyjnych powinny uczestniczyć organizacje ze względu na interes społeczny nie tylko danej organizacji, ale również innych podmiotów. Efektem rozważań autorki nad orzeczeniem sądu jest stwierdzenie, że walory krajobrazowe mogą być elementem chronionego interesu społecznego.

Słowa kluczowe


Interes społeczny; walory krajobrazowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Płonka-Bielenin K., Zakres pojęcia "interes publiczny" a organizacje pożytku publicznego, „Administracja” 2007, nr 4.

Brzozowski P., Glosa do wyroku WSA z dnia 24 kwietnia 2009 r., I SA/Wa 1693/08, „Glosa” 2010, nr 3.


Partnerzy platformy czasopism