Reklama częścią krajobrazu – nowe regulacje prawne dotyczące reklamy zewnętrznej w świetle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Martyna Kropiewnicka, Marta Czech, Dariusz Ostrowiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.017

Abstrakt


Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Autorzy artykułu dokonają analizy projektu ustawy pod kątem reklamy zewnętrznej. Ustawa ma na celu „zapanowanie” nad chaosem reklamowym, który dostrzegalny jest na ulicy niemalże w każdym mieście. Jedną z istotnych kwestii wskazanych przez autorów jest próba podjęcia przez projektodawcę zdefiniowania pojęcia krajobrazu, który de facto stanowi przedmiot ochrony. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące konfliktu pomiędzy dwiema wartościami konstytucyjnymi – środowiskiem (w tym jego ochroną oraz ochroną krajobrazu jako elementu środowiska) oraz swobodą działalności gospodarczej. Autorzy skupią się również na opłatach za reklamy.


Słowa kluczowe


reklama zewnętrzna; ochrona krajobrazu; swoboda działalności gospodarczej; zasada zrównoważonego rozwoju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2007.

Kalinowska D., Czucie i wiara silniej mówią o mnie, „Press” 2007 nr 11.

Mikosz J., Formy reklamy zewnętrznej, „Kultura - Media – Teologia” 2010, nr 3.

Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.


Partnerzy platformy czasopism