Akty prawa miejscowego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - zagadnienia wybrane

Maciej Kiełbus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.015

Abstrakt


Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące stanowienia aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jego celem jest przedstawienie wybranych zagadnień wywołujących wątpliwości w pierwszym okresie obowiązywania nowego systemu. Artykuł przedstawia także relację pomiędzy aktami prawa miejscowego a przetargiem na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Słowa kluczowe


Akty prawa miejscowego; odpady komunalne; uchwały rady gminy; opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błachut M., Wybrane problemy stanowienia aktów prawa miejscowego, dotyczących opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Nowe Zeszyty Samorządowe 1/2013.

Dziadkiewicz B., Limitowanie odbioru odpadów, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 24/2013.

Kiełbus M., Komentarz do artykułu B. Dziadkiewicza pt. ”Limitowanie odbioru odpadów”, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 24/2013.

Kiełbus M., Rewolucja śmieciowa oczami

Kiełbus M., Poprawki odpadowych rozwiązań, Przegląd Komunalny 1/2014

Kiełbus M., Rewolucja śmieciowa – to nie my, Rzeczpospolita z 28 maja 2013r., s. C8.

Kiełbus M., Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Portal PrawoDlaSamorządu.pl

Kiełbus M., Uzasadnienie wyroku TK w sprawie ustawy śmieciowej, Portal PrawoDlaSamorządu.pl

Kiełbus M., Współpraca międzygminna w formie spółki prawa handlowego, Portal PrawoDlaSamorządu.pl

Kiełbus M., Co w zamian za opłatę śmieciową - kontrowersyjne orzeczenia,, Portal PrawoDlaSamorządu.pl

Kiełbus M., Z góry czy z dołu – terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne, Portal PrawoDlaSamorządu.pl

Kiełbus M., Wszystko albo nic, czyli o nieruchomościach niezamieszkałych w systemie odpadowym, Portal PrawoDlaSamorządu.pl


Partnerzy platformy czasopism