Glosa do wyroku NSA z dnia 20 czerwca 2013 r. II OSK 500/12

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.024

Abstrakt


Glosa do wyroku NSA z dnia 20 czerwca 2013 r. II OSK 500/12

Słowa kluczowe


Odpady; pojazdy wycofane z eksploatacji; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism