Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin.

Grzegorz Klimek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.005

Abstrakt


recenzja, ochrona środowiska, odpady


Słowa kluczowe


Odpady komunalne; gospodarka odpadami; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism