Własność wód w prawie polskim

Bartosz Rakoczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.001

Abstrakt


Celem tego opracowania jest scharakteryzowanie własności wód, wskazanie jej istotnych cech i elementów, szczególnie w kontekście prawa własności w prawie cywilnym. Analiza będzie także obejmować wykonywanie tego prawa, jak i jego nabywanie. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie uprawnień, ale i obowiązków właściciela wód.

Słowa kluczowe


ochrona wód; własność wód; właściciel wód

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agopszowicz A., Własność wód, jej istota i charakter prawny, ZNUJ z 1974, z. 1.

Brzozowski A., Kocot W. J., Opalski W., Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2012.

Dybowski T. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003.

Dybowski T., Własność wód, [w:] S. M. Grzybowski (red.), Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Warszawa 1957.

Gniewek E., W kwestii statusu prawno rzeczowego powierzchniowych wód płynących i współwystępujących elementów naturalnych środowiska wodnego, ZNUW XXI.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, wyd. 4, Warszawa 2012.

Kobus-Ogrodniczak K. I., Korzystanie z wód – problemy prawne, Toruń 2011.

Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.

Rotko J., Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006.

Rudnicki S., O własności wód, NP. z 1982, z. 11-12.

Rudnicki S., Własność nieruchomości, wyd. 3, Warszawa 2012.

Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1997.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2010.

Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003.


Partnerzy platformy czasopism