Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2010 r., sygn. II SA/Ol 451/10

Aleksander Lipiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.022

Abstrakt


Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 września 2010 r., sygn. II SA/Ol 451/10

Słowa kluczowe


prawo własności; ograniczenie prawa własności; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism