Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O lsztynie z dnia 4 września 2012 r. w s prawie sygn. akt II SA/Ol 511/12

Grzegorz Klimek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.018

Abstrakt


Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O lsztynie z dnia 4 września 2012 r. w s prawie sygn. akt II SA/Ol 511/12

Słowa kluczowe


Hałas; orzecznictwo; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism