Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych

Karolina Szuma, Jan Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.18

Abstrakt


Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań
dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism